Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obiektu parkingowo-sportowego, placu wielofunkcyjnego i parkingu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym pomiędzy ulicami Jana z Kolna i Zygmunta Duczyńskiego oraz kładki pieszo-rowerowej łączącej obiekt parkingowo-sportowy z ulicą Małopolską w Szczecinie”

19.03.2021r. Ogłoszenie

19.03.2021r. SWZ z załącznikami

22.03.2021r. Zmiana treści SWZ nr 1

23.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1

24.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2

24.03.2021r. Zmiana treści SWZ nr 2

24.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

24.03.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

26.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 i zmiana treści SWZ nr 3

26.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 4

30.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 5 i zmiana treści SWZ nr 4

30.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do umowy

30.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do umowy

30.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ

30.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SWZ

31.03.2021r. Zmiana treści SWZ nr 5

31.03.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

31.03.2021r. Zmodyfikowany formularz oferty

31.03.2021r. Załączniki nr 1-6 do SWZ w formie edytowalnej

06.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 6 i zmiana treści SWZ nr 6

08.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 7

08.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 8 i zmiana treści SWZ nr 7

08.04.2021r. Zmodyfikowane załączniki 8 i 9 do SWZ

08.04.2021r. Zmodyfikowane załączniki 2 i 3 do umowy

09.04.2021r. Zmiana treści SWZ nr 8

09.04.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3

09.04.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 9 i zmiana treści SWZ nr 9

12.04.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4

12.04.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty

12.04.2021r. Aktualnie obowiązujące załączniki nr 1-6 do SWZ w formie edytowalnej

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 10

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 11

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 12

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 13

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 14

13.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 15 i zmiana treści SWZ nr 10

13.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 16

13.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 17

13.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 18

13.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 19

14.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 20

14.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 21

14.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 22

14.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 23

14.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 24 i zmiana treści SWZ nr 11

23.04.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

23.04.2021r. Informacja z otwarcia ofert

07.06.2021r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 19 marca 2021r. o godzinie: 12:48
Zaktualizowano w dniu: 7 czerwca 2021r. o godzinie: 16:35
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Marek Judycki