Spółka rozpoczęła swoją działalność 1 października 2011 r. na mocy UCHWAŁY NR X/192/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Sp. z o. o.

Akt założycielski