• Radosław Kanarek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Agnieszka Jarosz-Walas – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Łubian
  • Paweł Adamczyk