Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wnioski, sprawy i uwagi można składać pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki mieszczącej się przy ul. Czesława 9, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, także na adres e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl.
Opublikowano: 25 sierpnia 2020r. o godzinie: 20:37
Zaktualizowano w dniu: 17 września 2022r. o godzinie: 20:31
Autor: Wojciech Jachim
Opublikował: Wojciech Jachim