Budowa parkingu naziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach zadania: Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza

Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f38ab27e-9a78-11ee-ba3b-4e891c384685

Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

15.11.2022r. Ogłoszenie 15.11.2022r. SWZ z załącznikami 16.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 23.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 25.11.2022r. Informacja o wyborze oferty  

Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, al. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 101, 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

09.11.2022r. Ogłoszenie 09.11.2022r. SWZ z załącznikami 22.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 22.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 15.12.2022r. Informacja o wyborze oferty  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność spółki NiOL, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w roku 2023

08.11.2022r. Ogłoszenie 08.11.2022r. SWZ z załącznikami 10.11.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1 16.11.2022r. Zmiana SWZ nr 2 18.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 18.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022r. Informacja o wyborze oferty