baner
Dostawa dwóch lekkich samochodów dostawczych

09.09.2021r. Ogłoszenie 09.09.2021r. SWZ z załącznikami 17.09.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 17.09.2021r. Informacja z otwarcia ofert 20.09.2021r. Informacja o wyborze oferty

Dostawa dwóch lekkich samochodów dostawczych

25.08.2021r. Ogłoszenie 25.08.2021r. SWZ z załącznikami 30.08.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1. Zmiana treści SWZ nr 1 30.08.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – formularz parametrów technicznych oferowanego modelu samochodów 03.09.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 07.09.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 07.09.2021r. Informacja o unieważnieniu postępowania

Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów Bike_S – Szczeciński Rower Miejski

31.03.2021r. Ogłoszenie 31.03.2021r. SWZ z załącznikami 12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 13.04.2021r. Informacja o wniesieniu odwołania 13.04.2021r. Treść odwołania 23.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 oraz zmiana SWZ nr 1 26.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 oraz zmiana SWZ nr 2 29.04.2021r. Zmiana SWZ nr 3 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert 06.05.2021r. […]

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obiektu parkingowo-sportowego, placu wielofunkcyjnego i parkingu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie położonym pomiędzy ulicami Jana z Kolna i Zygmunta Duczyńskiego oraz kładki pieszo-rowerowej łączącej obiekt parkingowo-sportowy z ulicą Małopolską w Szczecinie”

19.03.2021r. Ogłoszenie 19.03.2021r. SWZ z załącznikami 22.03.2021r. Zmiana treści SWZ nr 1 23.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 24.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 24.03.2021r. Zmiana treści SWZ nr 2 24.03.2021r. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty 24.03.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 26.03.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 i zmiana […]

Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie

24.11.2020r. Ogłoszenie 24.11.2020r. SIWZ z załącznikami 3.12.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 7.12.2020r. Zmiana treści SIWZ nr 1 8.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 10.12.2020r. Informacja o złożonych ofertach 23.12.2020r. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych

12.11.2020r. Ogłoszenie 12.11.2020r. SIWZ z załącznikami 19.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 oraz zmiana instrukcji dla Wykonawców 25.11.2020r. Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020r. Informacja o wyborze oferty