Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

15.11.2022r. Ogłoszenie 15.11.2022r. SWZ z załącznikami 16.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 23.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 25.11.2022r. Informacja o wyborze oferty  

Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, al. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 101, 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

09.11.2022r. Ogłoszenie 09.11.2022r. SWZ z załącznikami 22.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 22.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 15.12.2022r. Informacja o wyborze oferty  

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność spółki NiOL, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w roku 2023

08.11.2022r. Ogłoszenie 08.11.2022r. SWZ z załącznikami 10.11.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1 16.11.2022r. Zmiana SWZ nr 2 18.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 18.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022r. Informacja o wyborze oferty

Obsługa portierni oraz utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2

04.11.2022r. Ogłoszenie 04.11.2022r. SWZ z załącznikami 16.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 16.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2022r. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych na rzecz spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie w roku 2023

28.10.2022r. Ogłoszenie  28.10.2022r. SWZ z załącznikami  04.11.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1 10.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 10.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 22.11.2022r. Informacja o wyborze oferty

Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

27.10.2022r. Ogłoszenie 27.10.2022r. SWZ z załącznikami  03.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 09.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert 14.11.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku położonym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie

20.10.2022r. Ogłoszenie  20.10.2022r. SWZ z załącznikami  20.10.2022r.  Załącznik nr 8 20.10.2022r.  Załącznik nr 9 07.11.2022r.  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 07.11.2022r.  Informacja z otwarcia ofert 18.11.2022r. Informacja o wyborze oferty