baner
Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych

Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest budowa – wraz z partnerem prywatnym – zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz parkingiem podziemnym i niezbędnym zagospodarowaniem terenu na terenie posesji zlokalizowanej przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. Załącznik nr 1 do zaproszenia Załącznik nr 2 do zaproszenia

Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, ul. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

17.11.2021r. Ogłoszenie 17.11.2021r. SWZ z załącznikami 26.11.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26.11.2021r. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 29.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021r. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 17.12.2021r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 17.12.2021r. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2023r.

04.11.2021r. Ogłoszenie 04.11.2021r. SWZ z załącznikami 05.11.2021r. Zmiana treści SWZ nr 1 08.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 4. Zmiana treści SWZ nr 2 15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 5. Zmiana treści SWZ nr 3 16.11.2021r. Pytania i […]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku”. Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert będzie […]

Dostawa dwóch lekkich samochodów dostawczych

09.09.2021r. Ogłoszenie 09.09.2021r. SWZ z załącznikami 17.09.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 17.09.2021r. Informacja z otwarcia ofert 20.09.2021r. Informacja o wyborze oferty