baner
Termomodernizacja budynku położonego przy al. Wojska polskiego 72 w Szczecinie

31.05.2022r. Ogłoszenie 31.05.2022r. SWZ z załącznikami 02.06.2022r. Załącznik nr 8 02.06.2022r. Załącznik nr 9 03.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1 03.06.2022r. Załącznik nr 8y 15.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 15.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2025

23.03.2022r. Ogłoszenie 23.03.2022r. SWZ z załącznikami 28.03.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1 06.04.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 06.04.2022r. Informacja z otwarcia ofert 15.04.2022r. Informacja o złożonych ofertach z uwzględnieniem sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 21.04.2022r. Informacja o […]