Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów Bike_S – Szczeciński Rower Miejski

31.03.2021r. Ogłoszenie

31.03.2021r. SWZ z załącznikami

12.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1

13.04.2021r. Informacja o wniesieniu odwołania

13.04.2021r. Treść odwołania

23.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 oraz zmiana SWZ nr 1

26.04.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 oraz zmiana SWZ nr 2

29.04.2021r. Zmiana SWZ nr 3 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

06.05.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 4 oraz zmiana SWZ nr 4

18.05.2021r. Zmiana SWZ nr 5

07.06.2021r. Zmiana SWZ nr 6

22.06.2021r. Zmiana SWZ nr 7

02.07.2021r. Zmiana SWZ nr 8

02.07.2021r. Aktualnie obowiązujący formularz oferty

06.07.2021r. Zmiana SWZ nr 9

09.07.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 5

13.07.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 6

23.07.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

23.07.2021r. Informacja z otwarcia ofert

09.09.2021r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 31 marca 2021r. o godzinie: 10:16
Zaktualizowano w dniu: 9 września 2021r. o godzinie: 21:55
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki