Podstawowym przedmiotem działalności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o. o. jest:

  • administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  • administrowanie – pełnienie funkcji operatora Szczecińskiego Roweru Miejskiego,
  • wynajem i zarządzanie dwoma ośrodkami wypoczynkowymi, zlokalizowanymi na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
  • wynajem i zarządzanie kilkudziesięcioma nieruchomościami na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  • administrowanie Placem Orła Białego  w Szczecinie,
  • administrowanie Płatnymi Parkingami Niestrzeżonymi zlokalizowanymi przy ulicy: Czarnieckiego, Ogińskiego, Szymanowskiego i pod Trasą Zamkową,
  • administrowanie Strefą Zamieszkania Stare Miasto.