Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, ul. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

17.11.2021r. Ogłoszenie 17.11.2021r. SWZ z załącznikami 26.11.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26.11.2021r. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 29.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021r. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 17.12.2021r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 17.12.2021r. Informacja o wyborze oferty