baner
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2025

23.03.2022r. Ogłoszenie 23.03.2022r. SWZ z załącznikami 28.03.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1 06.04.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 06.04.2022r. Informacja z otwarcia ofert 15.04.2022r. Informacja o złożonych ofertach z uwzględnieniem sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 21.04.2022r. Informacja o […]

Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych

Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest budowa – wraz z partnerem prywatnym – zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz parkingiem podziemnym i niezbędnym zagospodarowaniem terenu na terenie posesji zlokalizowanej przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie. Załącznik nr 1 do zaproszenia Załącznik nr 2 do zaproszenia 02.02.2022 Zmiana […]

Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, ul. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

17.11.2021r. Ogłoszenie 17.11.2021r. SWZ z załącznikami 26.11.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 26.11.2021r. Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert 29.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert 30.11.2021r. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 17.12.2021r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 17.12.2021r. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2023r.

04.11.2021r. Ogłoszenie 04.11.2021r. SWZ z załącznikami 05.11.2021r. Zmiana treści SWZ nr 1 08.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2 09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3 15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 4. Zmiana treści SWZ nr 2 15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 5. Zmiana treści SWZ nr 3 16.11.2021r. Pytania i […]