Dostawa samochodów dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

29.08.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu 29.08.2022r. SWZ z załącznikami 30.08.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1 30.08.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 2 i zmiana nr 1 treści SWZ 30.08.2022r. Modyfikacja załącznika nr 2e 01.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 3 01.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 4 02.09.2022r. Zmiana nr 2 treści SWZ 07.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 5…

Przebudowa i rozbudowa parkingu przy al. Powstańców Wlkp. 66-68 w Szczecinie – ETAP I

14.06.2022r. Ogłoszenie  14.06.2022r. SWZ z załącznikami  23.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 30.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert 08.07.2022r. Informacja o wyborze oferty

Dostawa wraz z montażem i utrzymanie systemu do mobilnej kontroli wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie

2.06.2022r. Ogłoszenie 02.06.2022r. SWZ z załącznikami  10.06.2022r. Zmiana SWZ nr 1 13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 2 13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3 20.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 20.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert 29.07.2022r. Informacja…

Termomodernizacja budynku położonego przy al. Wojska polskiego 72 w Szczecinie

31.05.2022r. Ogłoszenie 31.05.2022r. SWZ z załącznikami 02.06.2022r. Załącznik nr 8 02.06.2022r. Załącznik nr 9 03.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1 03.06.2022r. Załącznik nr 8y 15.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 15.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert 28.06.2022r. Informacja o wyborze oferty

Termomodernizacja elewacji budynku położonego przy al. Wojska Polskiego 72 w Szczecinie

06.04.2022r. Ogłoszenie 06.04.2022r. SWZ z załącznikami 28.04.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 28.04.2022r. Informacja z otwarcia ofert 13.05.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2025

23.03.2022r. Ogłoszenie 23.03.2022r. SWZ z załącznikami 28.03.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1 06.04.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 06.04.2022r. Informacja z otwarcia ofert 15.04.2022r. Informacja o złożonych ofertach z uwzględnieniem sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty 21.04.2022r. Informacja o…

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022r. do 30.06.2025r.

11.02.2022r. Ogłoszenie 11.02.2022r. SWZ z załącznikami 17.02.2022r. Zmiana SWZ nr 1 23.02.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1 10.03.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 16.03.2022r. Informacja z otwarcia ofert 16.03.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania