Nazwa spółki: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.
Siedziba spółki: ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin
Telefon:
91 421 63 21 (Sekretariat Biura Zarządu)

E-mail:

sekretariat@niol.szczecin.pl
biuro@niol.szczecin.pl (Sekretariat Biura Zarządu)

Inne:
NIP: 8513158029,
Regon: 321139821,
KRS: 0000399949.

Numer rachunku bankowego
36 1020 4795 0000 9702 0259 2996 (Bank PKO BP)

Prezes Zarządu: 
Radosław Kanarek

Rada Nadzorcza: 
Agnieszka Jarosz-Walas
Grzegorz Łubian
Paweł Adamczyk

Rzecznik Prasowy: 
Wojciech Jachim
tel. 660 021 127
email: wjachim@niol.szczecin.pl

Marketing i Promocja
Ewelina Kozieł
tel. 509 835 674
email: marketing@niol.szczecin.pl