Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel.: 91 421 63 21
e-mail: sekretariat@niol.szczecin.pl

Infolinia NiOL
tel. 91 50 65 200

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00
dla:
• Kierowców korzystających z płatnych parkingów
• Rowerzystów BikeS
• Najemców nieruchomości
Tu także można pozyskać informacje na temat zwrotu opłaty dodatkowej z płatnych parkingów niestrzeżonych na podstawie wyroku NSA z 4 sierpnia 2022r.