Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku położonym przy ul. Czesława 9 w Szczecinie

20.10.2022r. Ogłoszenie 

20.10.2022r. SWZ z załącznikami 

20.10.2022r.  Załącznik nr 8

20.10.2022r.  Załącznik nr 9

07.11.2022r.  Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

07.11.2022r.  Informacja z otwarcia ofert

18.11.2022r. Informacja o wyborze oferty