Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 86, ul. Ku Słońcu 23-24, ul. Łuczniczej 64, ul. Staromłyńskiej 21-26, al. Powstańców Wielkopolskich 66-68, ul. Czesława 9, al. Wojska Polskiego 101, 105 oraz ul. Piotra Skargi 20

09.11.2022r. Ogłoszenie

09.11.2022r. SWZ z załącznikami

22.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

22.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

15.12.2022r. Informacja o wyborze oferty