Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie

24.11.2020r. Ogłoszenie

24.11.2020r. SIWZ z załącznikami

3.12.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1

7.12.2020r. Zmiana treści SIWZ nr 1

8.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert

10.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

10.12.2020r. Informacja o złożonych ofertach

23.12.2020r. Informacja o wyborze oferty