Świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2023r.

04.11.2021r. Ogłoszenie

04.11.2021r. SWZ z załącznikami

05.11.2021r. Zmiana treści SWZ nr 1

08.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1

09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 2

09.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 3

15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 4. Zmiana treści SWZ nr 2

15.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 5. Zmiana treści SWZ nr 3

16.11.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 6. Zmiana treści SWZ nr 4

19.11.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

19.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert

23.11.2021r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V

30.11.2021r. Informacja o wyborze oferty dla części II, III i IV

06.12.2021r. Informacja o odrzuceniu oferty dla części I

06.12.2021r. Informacja o wyborze oferty dla części I

Similar Posts