Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność spółki NiOL, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w roku 2023

08.11.2022r. Ogłoszenie

08.11.2022r. SWZ z załącznikami

10.11.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1

16.11.2022r. Zmiana SWZ nr 2

18.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

18.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

30.11.2022r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 8 listopada 2022r. o godzinie: 17:51
Zaktualizowano w dniu: 1 grudnia 2022r. o godzinie: 09:14
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki