Dostawa wraz z montażem (w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu) 340 sztuk urządzeń do pobierania opłat parkingowych w strefie Płatnego Parkowania (parkomatów) w Szczecinie wraz z systemem zarządzająco-monitorującym oraz systemem do rozliczania płatności bezgotówkowych

12.10.2020r. Ogłoszenie

12.10.2020r. SIWZ wraz z załącznikami

12.10.2020r. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 2

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 3. Zmiana treści SIWZ nr 1

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 4. Zmiana treści SIWZ nr 2

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5 – załącznik nr 1, bilans

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5 – załącznik nr 2 – rachunek zysków i strat

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5 – załącznik nr 3, zobowiązania finansowe

3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5 – załącznik nr 4, struktura należności i zobowiązań

6.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 6

10.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 7

18.11.2020r. Informacja z otwarcia ofert

11.12.2020r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 12 października 2020r. o godzinie: 21:08
Zaktualizowano w dniu: 11 grudnia 2020r. o godzinie: 18:31
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki