Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

27.10.2022r. Ogłoszenie

27.10.2022r. SWZ z załącznikami 

03.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

09.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

14.11.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 27 października 2022r. o godzinie: 11:48
Zaktualizowano w dniu: 14 listopada 2022r. o godzinie: 12:04
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim