Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022r. do 30.06.2025r.

11.02.2022r. Ogłoszenie

11.02.2022r. SWZ z załącznikami

17.02.2022r. Zmiana SWZ nr 1

23.02.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1

10.03.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

16.03.2022r. Informacja z otwarcia ofert

16.03.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Opublikowano: 11 lutego 2022r. o godzinie: 10:57
Zaktualizowano w dniu: 17 marca 2022r. o godzinie: 11:54
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim