Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022 do 30.06.2025

23.03.2022r. Ogłoszenie

23.03.2022r. SWZ z załącznikami

28.03.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1

06.04.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

06.04.2022r. Informacja z otwarcia ofert

15.04.2022r. Informacja o złożonych ofertach z uwzględnieniem sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej oraz innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty

21.04.2022r. Informacja o wyborze oferty

21.04.2022r. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Opublikowano: 23 marca 2022r. o godzinie: 11:59
Zaktualizowano w dniu: 21 kwietnia 2022r. o godzinie: 09:19
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim