Świadczenie usług pocztowych na rzecz spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie w roku 2022

27.10.2021r. Ogłoszenie

27.10.2021r. SWZ z załącznikami

04.11.2021r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1

04.11.2021r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 oraz zmiana SWZ nr 2

09.11.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

09.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert

18.11.2021r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 27 października 2021r. o godzinie: 18:03
Zaktualizowano w dniu: 18 listopada 2021r. o godzinie: 11:41
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki