Dostawa wraz z montażem i utrzymanie systemu do mobilnej kontroli wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie

2.06.2022r. Ogłoszenie

02.06.2022r. SWZ z załącznikami 

10.06.2022r. Zmiana SWZ nr 1

13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 2

13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2

13.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 3

20.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

20.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert

29.07.2022r. Informacja o wyborze oferty