|

Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych

Zaproszenie do wstępnych konsultacji rynkowych w celu przygotowania postępowania, którego przedmiotem jest budowa – wraz z partnerem prywatnym – zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz parkingiem podziemnym i niezbędnym zagospodarowaniem terenu na terenie posesji zlokalizowanej przy ul. Staromłyńskiej w Szczecinie.

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do zaproszenia

02.02.2022 Zmiana zaproszenia do wstępnych konsultacji rynkowych

Similar Posts