Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 25

17.01.2023r. Ogłoszenie

17.01.2023r. Załączniki do ogłoszenia

17.01.2023r. Oferta przetargowa

08.02.2023r. Informacja z otwarcia ofert

09.02.2023r. Informacja o wyborze oferty

23.02.2023r. Sprostowanie omyłki w informacji o wyborze oferty

07.03.2023. Protokół postępowania wraz z informacją o jego unieważnieniu