Czwarty przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 25

10.03.2023r. Ogłoszenie 10.03.2023r. Załączniki do ogłoszenia 10.03.2023r. Oferta przetargowa 29.03.2023r. Informacja z otwarcia ofert 31.03.2023r. Informacja o wyborze oferty

Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 25

17.01.2023r. Ogłoszenie 17.01.2023r. Załączniki do ogłoszenia 17.01.2023r. Oferta przetargowa 08.02.2023r. Informacja z otwarcia ofert 09.02.2023r. Informacja o wyborze oferty 23.02.2023r. Sprostowanie omyłki w informacji o wyborze oferty 07.03.2023. Protokół postępowania wraz z informacją o jego unieważnieniu  

Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie ośrodka Wczasowo-Rehabilitacyjnego „Agawa” położonego w Mrzeżynie przy ul. Śliskiej 5

8.03.2021r. Treść ogłoszenia 8.03.2021r. Załącznik nr 1 do ogłoszenia 8.03.2021r. Załącznik nr 2 do ogłoszenia 8.03.2021r. Formularz ofertowy Strona internetowa ośrodka Prezentacja ośrodka 31.03.2021r. Informacja o wyniku postępowania

Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Wszystkich Świętych 70 (dawna ul. Łabędzia 15)

21.02.2020r. Ogłoszenie 21.02.2020r. Formularz ofertowy 09.03.2020r. Informacja o wyniku postępowania