Termomodernizacja budynku położonego przy al. Wojska polskiego 72 w Szczecinie

31.05.2022r. Ogłoszenie

31.05.2022r. SWZ z załącznikami

02.06.2022r. Załącznik nr 8

02.06.2022r. Załącznik nr 9

03.06.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1

03.06.2022r. Załącznik nr 8y

15.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

15.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert

28.06.2022r. Informacja o wyborze oferty