Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność spółki NiOL, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w roku 2022

21.10.2021r. Ogłoszenie

21.10.2021r. SWZ z załącznikami

03.11.2021r. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

03.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert

16.11.2021r. Informacja o wyborze oferty