Przebudowa i rozbudowa parkingu przy al. Powstańców Wlkp. 66-68 w Szczecinie – ETAP I

14.06.2022r. Ogłoszenie 

14.06.2022r. SWZ z załącznikami 

23.06.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

30.06.2022r. Informacja z otwarcia ofert

08.07.2022r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 14 czerwca 2022r. o godzinie: 11:15
Zaktualizowano w dniu: 8 lipca 2022r. o godzinie: 11:35
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim