Przebudowa hydroforni wraz z wymianą przyłącza wody i studni wodomierzowej w budynku przy ul. Starzyńskiego 2 w Szczecinie

27.01.2022r. Ogłoszenie

27.01.2022r. SWZ z załącznikami

10.02.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

11.02.2022r. Informacja z otwarcia ofert

23.02.2022r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 27 stycznia 2022r. o godzinie: 22:35
Zaktualizowano w dniu: 23 lutego 2022r. o godzinie: 16:31
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Marek Judycki