Obsługa portierni oraz utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 2

04.11.2022r. Ogłoszenie

04.11.2022r. SWZ z załącznikami

16.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

16.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

30.11.2022r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 4 listopada 2022r. o godzinie: 8:47
Zaktualizowano w dniu: 30 listopada 2022r. o godzinie: 11:27
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Wojciech Jachim