Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego , obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego

02.09.2021r. Ogłoszenie

02.09.2021r. SWZ z załącznikami

09.09.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 i zmiana treści SWZ nr 1

16.09.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

17.09.2021r. Informacja z otwarcia ofert

28.09.2021r. Informacja o wyborze oferty