baner
Utrzymanie czystości wewnątrz nieruchomości położonych w Szczecinie

24.11.2020r. Ogłoszenie 24.11.2020r. SIWZ z załącznikami 3.12.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 7.12.2020r. Zmiana treści SIWZ nr 1 8.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert 10.12.2020r. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 10.12.2020r. Informacja o złożonych ofertach 23.12.2020r. Informacja o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych

12.11.2020r. Ogłoszenie 12.11.2020r. SIWZ z załącznikami 19.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 oraz zmiana instrukcji dla Wykonawców 25.11.2020r. Informacja z otwarcia ofert 25.11.2020r. Informacja o wyborze oferty

Dostawa dwóch lekkich samochodów dostawczych

20.10.2020r. Ogłoszenie 20.10.2020r. SIWZ z załącznikami 21.10.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 oraz zmiana SIWZ nr 1 21.10.2020r. Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ 22.10.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 2 23.10.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 3 29.10.2020r. Informacja z otwarcia ofert 05.11.2020r. Wynik postępowania

Dostawa wraz z montażem (w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu) 340 sztuk urządzeń do pobierania opłat parkingowych w strefie Płatnego Parkowania (parkomatów) w Szczecinie wraz z systemem zarządzająco-monitorującym oraz systemem do rozliczania płatności bezgotówkowych

12.10.2020r. Ogłoszenie 12.10.2020r. SIWZ wraz z załącznikami 12.10.2020r. Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty 3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 2 3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 3. Zmiana treści SIWZ nr 1 3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 4. Zmiana treści SIWZ nr 2 3.11.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 5 3.11.2020r. Pytania […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego

06.03.2020r. Ogłoszenie 06.03.2020r. SIWZ 13.03.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1 13.03.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 2 18.03.2020r. Informacja z otwarcia ofert 25.03.2020r. Informacja o złożonych ofertach 27.03.2020r. Informacja o wyborze oferty