Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 października 2021 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku”.

Komplet dokumentacji dotyczącej postępowania oraz proces składania ofert będzie przeprowadzony na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. https://pdzakupowe.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dokumenty zamówienia zostaną upublicznione na ww. stronie w dniu ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Opublikowano: 1 października 2021r. o godzinie: 21:06
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki