Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu nieruchomości stanowiących własność spółki NiOL, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, w roku 2022

21.10.2021r. Ogłoszenie

21.10.2021r. SWZ z załącznikami

03.11.2021r. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia

03.11.2021r. Informacja z otwarcia ofert

16.11.2021r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 21 października 2021r. o godzinie: 19:07
Zaktualizowano w dniu: 16 listopada 2021r. o godzinie: 20:49
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Marek Judycki