Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej branży konstrukcyjnej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania: „modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”

29.04.2024r. Notatka z przeprowadzonej analizy rynku
Opublikowano: 7 maja 2024r. o godzinie: 13:02
Autor: Magdalena Wnęk
Opublikował: Wojciech Jachim