Wykonanie przeglądów, serwisów i konserwacji kotłów oraz innych urządzeń grzewczych, a także węzłów cieplnych w obiektach spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne w roku 2024

20.11.2023r. Notatka z przeprowadzonej analizy rynku