Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego , obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Zamawiającego

02.09.2021r. Ogłoszenie

02.09.2021r. SWZ z załącznikami

09.09.2021r. Pytania i odpowiedzi nr 1 i zmiana treści SWZ nr 1

16.09.2021r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

17.09.2021r. Informacja z otwarcia ofert

28.09.2021r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 2 września 2021r. o godzinie: 21:41
Zaktualizowano w dniu: 28 września 2021r. o godzinie: 20:34
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Marek Judycki