Polityka prywatności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

 1. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-504) przy ul. Czesława 9, KRS 0000399949 Sąd Rej. Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS , jako administrator danych osobowych, szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych wszystkich Użytkowników zarejestrowanych w systemie. W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania danych wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne ora stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne, w tym połączenia szyfrowane. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 2. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. dbając o ochronę Twoich danych respektuje przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z nami przy realizacji niniejszej umowy i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych .
 4. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, jak i na mocy prawnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. W czasie korzystania ze stron internetowych www.bikes-srm.pl, www.eabonamenty.spp.szczecin.pl, www.niol.szczecin.pl, www.agawa-mrzezyno.pl, www.spp.szczecin.pl i ich dalszych podstron, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, kontaktowego, zgłoszenia, przesłanie zapytania lub w inny sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi zarazem zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami i ze znaczeniem nadanym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby,, w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.
 7. Nasze bazy danych, aplikacje, system informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich w profesjonalny sposób, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), kryptograficznym, jak i prawnym. Są one dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości i zagrożeń.
 8. Sesja, którą Twoja przeglądarka nawiązuje z naszymi serwerami od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu chroniona jest przy pomocy protokołu TLS. Oznacza to, że wszelkie dane, w tym dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).
 9. W trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa transakcji finansowych współpracujemy z najlepszymi operatorami płatności w Internecie – WorldPay odnośnie danych kart kredytowych oraz Tpay, BlueMedia i Elavon odnośnie formy płatności przelewem i kart płatniczych. Podawane przez Państwa dane takie jak nr kart kredytowych, nr rachunków bankowych czy informacje o ich posiadaczach, zabezpieczane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów teleinformatycznych i kryptograficznych, uznawanych przez specjalistów za całkowicie bezpieczne. Przesyłane informacje wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji transakcji kartą i przelewem.
 10. Podane nam dane (Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, miejscowość, kod pocztowy i kraj) są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu: zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury), udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, rozpatrzenia reklamacji, udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach, ankiet dotyczących zadowolenia klienta i badań rynkowych (np.: o wypożyczeniach rowerów, serwisie, funkcjonowaniu systemu oraz ich zmian), wysyłania newsletterów, analizy statystycznej- dane te posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty. Możesz w każdej chwili zaktualizować dane oraz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych.
 11. Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu, poza danymi potrzebnymi do zawarcia oraz wykonywania umowy i świadczenia usług.
 12. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. W celu wywiązania się z zawartych umów i zapewnienia Ci usług o najwyższej jakości (np.: odpowiedniej dostępności i serwisu rowerów) możliwe jest przekazanie danych osobowych Naszym partnerom handlowym, świadczącym na naszą rzecz usługi pomocnicze. Współpracujemy jedynie z partnerami handlowymi, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im wówczas jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie.
 14. Jeżeli zarejestrowałeś się w naszym systemie, możesz otrzymywać od nas informacje, wiadomości lub maile dotyczące szczegółów wykonania usługi i oferty. Możesz również kontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. Biura Obsługi Klienta
 15. Jeżeli wyraziłeś wolę otrzymywania naszego Newslettera, będziesz go otrzymywał drogą mailową.
 16. Każdy użytkownik naszego serwisu ma prawo do poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych, które przekazuje nam za pośrednictwem witryny internetowej. Zmiany może dokonać za pomocą strony internetowej Twojego systemu.
 17. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w okresie trwania umowy z Klientem oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 18. W przypadku wniesienia reklamacji dane osobowe przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia użytkownika serwisu, dla celów dowodowych.. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta                         i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 19. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
 20. W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@niol.szczecin.pl
 21. Nasza strona internetowa może wykorzystywać tzw. ciasteczka (cookies), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera, w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem, a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystanie z serwisu.
 22. Dane o adresie IP zapisywane w logach systemowych serwera nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych lub do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 23. Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Wszelkie zmiany będą publikowane niezwłocznie na naszej stronie internetowej.
 24. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu www.bikes-srm.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 6.0. lub Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
 25. Dbamy o prywatność naszych klientów, w związku z tym każdy korzystający z naszej witryny www zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 26. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, nasz współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 27. Prosimy również o przekazywanie wszelkich uwag na temat naszej witryny internetowej lub polityki prywatności na adres email: biuro@niol.szczecin.pl Pozwoli nam to na ich doskonalenie.Opublikowano: 14 lipca 2020r. o godzinie: 21:39
Zaktualizowano w dniu: 25 sierpnia 2020r. o godzinie: 19:10
Autor: Radosław Kanarek
Opublikował: Marek Judycki