Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wnioski, sprawy i uwagi można składać pisemnie lub osobiście w sekretariacie Spółki mieszczącej się przy ul. Czesława 9, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, także na adres e-mail: sekretriat@niol.szczecin.pl lub pod nr faksu 91 421 63 36

Opublikowano: 25 sierpnia 2020 o godzinie 20:37
Zaktualizowano w dniu: 5 września 2020 o godzinie: 18:56
Autor: Radosław Kanarek
Opublikował: Marek Judycki