Świadczenie usług pocztowych na rzecz spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie w roku 2023

28.10.2022r. Ogłoszenie 

28.10.2022r. SWZ z załącznikami 

04.11.2022r. Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 oraz zmiana SWZ nr 1

10.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

10.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

22.11.2022r. Informacja o wyborze oferty
Opublikowano: 28 października 2022r. o godzinie: 9:13
Zaktualizowano w dniu: 22 listopada 2022r. o godzinie: 08:30
Autor: Agata Czerkawska
Opublikował: Wojciech Jachim