Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej branży drogowej w ramach zadania pn. „Budowa ul. Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie w ramach zadania: „modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”

05.03.2024r. Notatka z przeprowadzonej analizy rynku
Opublikowano: 5 marca 2024r. o godzinie: 12:03
Autor: Magdalena Wnęk
Opublikował: Wojciech Jachim