Dostawa samochodów dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

29.08.2022r. Ogłoszenie o zamówieniu

29.08.2022r. SWZ z załącznikami

30.08.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1

30.08.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 2 i zmiana nr 1 treści SWZ

30.08.2022r. Modyfikacja załącznika nr 2e

01.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 3

01.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 4

02.09.2022r. Zmiana nr 2 treści SWZ

07.09.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 5 i zmiana nr 3 SWZ

07.09.2022r. Zmodyfikowany załącznik nr 2a do SWZ

07.09.2022r. Zmodyfikowany załącznik nr 2b do SWZ

07.09.2022r. Zmodyfikowany załącznik nr 2c do SWZ

07.09.2022r. Zmodyfikowany załącznik nr 2d do SWZ

07.09.2022r. Zmodyfikowany jednolity opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie zmiany wprowadzone do treści SWZ

07.09.2022r. Istotne postanowienia umowy uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone do treści SWZ

13.09.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

15.09.2022r. Informacja z otwarcia ofert

27.09.2022r. Informacja o wyniku postępowania

 
Opublikowano: 29 sierpnia 2022r. o godzinie: 15:52
Zaktualizowano w dniu: 27 września 2022r. o godzinie: 12:44
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim