Dostawa odkurzaczy miejskich dla potrzeb spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

15.11.2022r. Ogłoszenie

15.11.2022r. SWZ z załącznikami

16.11.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

23.11.2022r. Informacja z otwarcia ofert

25.11.2022r. Informacja o wyborze oferty

 
Opublikowano: 15 listopada 2022r. o godzinie: 10:13
Zaktualizowano w dniu: 25 listopada 2022r. o godzinie: 12:15
Autor: Małgorzata Syrytczyk
Opublikował: Wojciech Jachim