Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie od 1.07.2022r. do 30.06.2025r.

11.02.2022r. Ogłoszenie

11.02.2022r. SWZ z załącznikami

17.02.2022r. Zmiana SWZ nr 1

23.02.2022r. Odpowiedzi na pytania nr 1

10.03.2022r. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

16.03.2022r. Informacja z otwarcia ofert

16.03.2022r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania