Ogłoszenia / informacje
Strefa Płatnego Parkowania i parkingi płatne na Pl. Orła Białego wznowią działanie 14 lipca

30.06.2020r. Treść komunikatu