6.02.2020r. Ogłoszenie

6.02.2020r. SIWZ

11.02.2020r. Pytania i odpowiedzi nr 1

12.02.2020r. Zmiana SIWZ nr 1

12.02.2020r. Zmiana SIWZ nr 2

13.02.2020r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

14.02.2020r. Zmiana SIWZ nr 3

17.02.2020r. Informacja z otwarcia ofert

24.02.2020r. Informacja o wyborze oferty